\ Laboratorim - NORD-OST

Metoda COBB 60

post img

Absorpcja wody wg. Cobb jest to masa badania wody w gramach wchłonięta przez powierzchnie 1m2 papieru lub tektury w określonym czasie, przy wysokości słupa wody 1cm, o temperaturze 23 (+/-)1 Stopień Cesjusza , wyrażana w gramach na metr kwadratowy. Badana powierzchnia wynosi zwykle 100cm2.

PRZEPUKLENIA

post img

Określa maksymalne ciśnienie wytwarzane przez układ hydrauliczny, wypychający elastyczną okrągłą membranę sztywno zaciśniętą na obrzeżach próbki tektury, która to powoduje jej pęknięcie. Wytrzymałość na przepuklenie wyraża się w [kPa].

FCT

post img

Badanie polega na wywieraniu ciśnienia na zewnętrzne warstwy płaskie tektury falistej, powodującego trwałe zgniecenie fali. Wartość tego parametru zależy od rodzaju fali i jakości papieru użytego na warstwę pofalowaną. Pomiar nie czuły na zmiany grubości tektury spowodowane przerobem. Nie ma bezpośredniego wpływu na wskaźnik BCT.

ECT

post img

Oznaczenie polega na określenie siły wyrażonej w kiloniutonach na metr długośc kreawędzi próbki,działającej równolegle do kierunku fali, która powoduje załamania fali.

Badanie Gramatury

post img

Jest to masa arkusza tektury falistej o polu powierzchni równym 1 m2. Podawana jest w [g/m2]. Pole arkusza próbki do wykonania oznaczenia powinno wynosić odpowiednio nie mniej niż 100cm2 i nie więcej niż 1000 cm2. Jest to jedna z podstawowych wielkości charakteryzujących parametry wytworów papierniczych (w tym tektury falistej). Zakres tolerancji gramatury wynosi ±4%. Obecnie w dobie stosowania coraz bardziej różnorodnych papierów w celu określania jakości danej tektury wymaga się uzupełnienia specyfikacji tektury również innymi parametrami, jak np. ECT czy inne.

Sztywność zginania oznaczana metodą 4-punktową

post img

Wyznacza moment oporu na jednostkę szerokości jaki wykazuje tektura falista przy zginaniu w granicach odkształcania sprężystego. Precyzyjnie wskazuje nawet niewielkie zgniecenie tektury niemożliwe do oznaczenia innymi metodami. Ma bezpośredni znaczący wpływ na BCT i wskazuje na kluczowe znaczenie maksymalnej grubości tektury i jej zmian na BCT.